«

»

Vergoeding behandeling 2018

Voor 2018 heeft PPJP opnieuw contracten afgesloten met bijna alle grote zorgverzekeraars, waardoor wij de kosten rechtstreeks bij hen kunnen declareren. Er is GEEN contract afgesloten met de verzekeraars die vallen onder de coöperatie VGZ en met Caresq. Dat betekent echter niet dat u geen recht heeft op vergoeding wanneer u bij een van deze verzekeraars bent aangesloten. Meer informatie vindt u bij kosten en vergoedingen.