kosten en vergoedingen

Vergoedingen 2017 (vanaf 18 jaar)

Check voordat u zich aanmeldt altijd bij uw zorgverzekeraar hoe u verzekerd bent en of uw behandeling bij PPJP wordt vergoed. Zo voorkomt u dat u achteraf met onverwachte kosten wordt geconfronteerd. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk.

Voor 2017 heeft PPJP contracten afgesloten met alle grote zorgverzekeraars, met uitzondering van de coöperatie VGZ. Hieronder vindt u de verschillen.

Gecontracteerde zorg:

Wanneer wij een contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar, worden alle kosten door hen vergoed en kunnen wij de rekening rechtstreeks aan hen verzenden. U heeft hier dus geen omkijken naar. Houdt qua kosten wel rekening met het wettelijke eigen risico. Dit bedraagt minimaal 385 euro in 2017. Bij bepaalde budgetpolissen wordt de zorg bij PPJP niet vergoed. Heeft u een budgetpolis? Check dan, voordat u een eerste afspraak maakt, altijd bij uw zorgverzekeraar of u bij ons terecht kunt.

De zorgverzekeraars waarmee wij contracten hebben afgesloten, zijn: Menzis (inclusief Anderzorg, Hema en PMA); De Friesland; Achmea (Zilveren Kruis, FBTO, Avero, ProLife, OZF, Interpolis); CZ (inclusief Ohra en Delta Loyd); DSW; ONVZ (inclusief PNOzorg en VvAA); Zorg en zekerheid; ASR (de Amersfoortse, Ditzo). Weet u niet onder welke grote verzekeraar uw verzekering valt? Check dat dan hier.

Ongecontracteerde zorg:

Wanneer wij geen contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar, heeft u nog steeds recht op vergoeding van (een deel van) de behandeling. Heeft u een restitutiepolis, dan wordt de behandeling meestal volledig vergoed (100% van het maximale NZA-tarief). Check hiervoor uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Heeft u gekozen voor een naturapolis, dan wordt de behandeling nog steeds voor een groot deel vergoed. Doorgaans geldt hiervoor een percentage dat ligt tussen de 65% en 80% van het maximale NZA-tarief. Check hiervoor goed uw polisvoorwaarden. Na afloop van de behandeling ontvangt u een rekening van PPJP, welke u zelf dient voor te schieten. Deze nota kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt van hen dan zo spoedig mogelijk het bedrag terug waar u recht op heeft. Wanneer u liever wilt dat wij de nota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar sturen, dan kunt u hiervoor toestemming geven door het tekenen van een akte van cessie. U ontvangt van ons dan alleen nog een nota voor het niet vergoede bedrag en/of uw eventueel nog openstaande eigen risico.

U vindt hier de maximale NZA-tarieven voor 2017.

Voor 2017 hebben wij geen contract afgesloten met VGZ. Hieronder vallen onder meer de volgende verzekeringen: VGZ, UMC, IZA, IZZ, IAK, Turien en Co Assuradeuren, Promovendum, Unive, National Academic, Bewuzt, Besured en de Goudse.

 

Voor zowel gecontracteerde als ongecontracteerde zorg geldt, dat de zorgverzekeraar niet per sessie vergoedt, maar per traject. Er zijn drie mogelijkheden: kort, middel en intensief. Voor welk traject u in aanmerking komt, wordt bepaald door de aard en ernst van uw klachten. Wanneer wordt besloten om de behandeling meteen na de intake te beëindigen (<120 minuten), dan kunnen wij een transitietraject declareren. In dat geval wordt slechts een deel van uw eigen risico aangesproken.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van een DSM-IV-stoornis (bijvoorbeeld een angststoornis of een depressieve stoornis). Dit wordt door de psycholoog beoordeeld tijdens de intakefase van de behandeling. Bepaalde stoornissen zijn helaas uitgesloten van vergoeding, bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen. Verder heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. Deze dient in uw bezit te zijn voordat u een afspraak bij de psycholoog maakt en moet bovendien aan specifieke voorwaarden voldoen. Eventueel kunt u uw huisarts attenderen op het verwijsformulier op deze website. Wanneer hij/zij dit invult, voldoet de verwijzing aan de gestelde eisen.

 

tekstkopje2

Onverzekerd product (OVP)

Wanneer u klachten heeft, maar er blijkt geen stoornis te zijn, of wanneer er sprake is van een stoornis die de zorgverzekeraar niet vergoedt (dit geldt onder meer voor aanpassingsstoornissen), dan kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen. U betaalt in dat geval per sessie in plaats van per behandeling. De kosten bedragen 100 euro per sessie van 45 minuten. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar en u heeft geen verwijzing nodig van de huisarts. In het geval van werkgerelateerde klachten kunt u ook uw werkgever vragen (een deel van) de behandeling te betalen.

tekstkopje2

Jeugd GGZ (tot 18 jaar)

PPJP heeft geen contract afgesloten met de gemeentes. Dat betekent dat de behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar niet meer vergoed wordt. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich wel aanmelden voor behandeling. De behandeling kunt u dan zelf betalen. U betaalt in dat geval per sessie in plaats van per behandeling. De kosten bedragen 100 euro per sessie (45 minuten). Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar of bij de gemeente. Er is geen verwijzing nodig van de huisarts.

tekstkopje2

Niet nagekomen afspraken

Afspraken die u niet kunt nakomen, kunt u tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren (telefonisch of per email). Voor afspraken die niet of niet op tijd worden afgezegd, wordt 50 euro in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd en ruimte. Dit geldt ook bij ziekte en/of overmacht. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

tekstkopje2