Wie ben ik?

Mijn naam is Jantien Piekstra (1976). Ik ben GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd), cognitief gedragstherapeut, supervisor VGCT en EMDR practitioner. 

Na mijn afstuderen in 2001 aan de Rijksuniversiteit Groningen ben ik onder meer werkzaam geweest als psycholoog in de arbeidsreintegratie, Arbodienstverlening, verstandelijk gehandicaptenzorg en in de basis- en specialistische GGZ. 

In 2012 ben ik gestart met mijn eigen praktijk, waar ik cliënten hielp met uiteenlopende vraagstukken en problemen, waaronder angstklachten, negatief zelfbeeld en depressieve gevoelens.

De afgelopen jaren heb ik mij steeds meer gespecialiseerd in de behandeling van trauma en traumatische rouw. Ik heb meegewerkt aan verschillende projecten van de Rijksuniversiteit Groningen op dit gebied (o.a. Rouw na moord, Leven met vermissing, Rouw na vliegramp MH17) en ben aangesloten bij het Landelijk Netwerk Traumatisch Verlies.

Steeds vaker hoorde ik van mensen die kampten met klachten als gevolg van een traumatische verlieservaring, dat zij binnen de reguliere hulpverlening niet goed werden geholpen. Daarom besloot ik om samen met een collega zelf een behandelcentrum op te zetten voor deze nabestaanden. Dat resulteerde in 2018 in de opening van het Expertisecentrum Traumatisch Verlies (ECTV) in Drachten.

Inmiddels is het team van het ECTV flink uitgebreid en zijn wij verhuisd naar Groningen. In de huidige samenstelling richten wij ons niet alleen meer op de behandeling van traumatische verlies, maar ook op de behandeling van andere trauma’s. In het huidige ECTV bieden wij, behalve reguliere behandelingen, ook meer alternatieve zorg, zoals yoga- en muziektherapie. Voor meer informatie verwijs ik je graag naar onze website www.ec-tv.nl.

Ik heb ruime ervaring met het behandelen, coachen en begeleiden van mensen met bijna alle voorkomende klachten en vraagstukken, zowel bij volwassenen als jongeren (vanaf plm 16 jaar). Ik maak hierbij onder meer gebruik van cognitieve gedragstherapie, EMDR en mindfulness. Daarnaast gebruik ik ook graag technieken uit andere therapiestromingen, zoals: transactionele analyse, oplossingsgerichte therapie, voice dialogue en systemisch werk.

Omdat iedereen anders is zijn mijn behandelingen altijd maatwerk.

BIG nummer: 19915472125 AGB code: 94008904