verwijzers

Informatie voor verwijzers

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben cliënten een verwijsbrief nodig van hun huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Deze brief dient aan diverse eisen te voldoen. Klik hier voor het verwijsformulier van PPJP. Wanneer u dit invult, voldoet de verwijzing aan de voorwaarden.

De verwijsbrief dient de volgende informatie te bevatten:

  • Of het een verwijzing betreft naar Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ (PPJP biedt alleen Generalistische Basis GGZ)
  • Datum van de verwijzing: deze mag maximaal 6 maanden voor de datum van het eerste gesprek met de GGZ zorgverlener liggen en is minimaal gedateerd op de datum van dat eerste contact.
  • Naam, functie en AGB-code van de verwijzer
  • Handtekening van de verwijzer en/of praktijkstempel
  • Vermoeden van een stoornis: welke stoornis vermoedt u? Wanneer u twijfelt of er sprake is van een stoornis, dan kunt u ons hierover consulteren.
  • Naam, adres, geboortedatum en sofinummer van de cliënt.